(1)
Saria, B. ńĆasopis Za Zgodovino in Narodopisje. SOF 2021, 1, 435-436.