(1)
Saria, B. Slijepčević, Djoko: Istorija Srpske Pravoslavne Crkve. I. Od pokrštavanja Srba Do Kraja XVIII Veka; II. Od početka XIX Veka Do Kraja Drugog Svetskog Rata. SOF 2021, 1, 440-441.